• LINE : @banpatan
  • banpatan2006@gmail.com
  • แบบบ้านป่าตาลไทยประยุกต์ " ไมใช่แค่แบบบ้านแต่มันคืองานศิลปะ "

ตัวอย่างเอกสารแบบบ้านที่จะได้รับ

ตัวอย่างแบบแปลนบ้่านที่จะจัดส่งให้ท่าน
แบบบ้านของเราที่จะส่งให้่ท่านนั้นเป็นรูปแบบเอกสาร A3 จำนวน ประมาณ 35-45  แผ่นแล้วแต่แบบ ซึ่งท่านสามารถนำไปประกอบการยื่นกู้เงินจากธนาคารได้
โดยแบบบ้านทุกแบบถูกออกแบบตามหลักวิศวกรรม และผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรก่อนการนำจำหน่ายแล้วทุกแบบ

รายละเอียดเอกสารที่ท่านจะได้รับจากเรา

แบบบ้านฉบับสมบูรณ์พร้อมสร้าง(เอกสาร A3 จำนวน 35-45 แผ่น) ประกอบไปด้วย
- รายการสารบัญแบบ รายการวัสดุพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน 
- แบบผังบริเวณ แสดงการระบายน้ำออกนอกอาคาร 
- แบบแปลนบ้านทุกชั้น แสดงรายละเอียดขนาดกว้างยาวของแต่ละห้องอย่างละเอียด พร้อมระบุรายการวัสดุที่ใช้ 
- แบบรูปด้านตัวบ้านทั้ง 4 ด้าน 
- แบบรูปตัดแสดงรายละเอียดความสูงของตัวบ้าน รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดโครงหลังคา 
- แบบขยายรายละเอียดบันได ระบุวัสดุที่ใช้ทำพื้น ขนาดลูกตั้ง ลูกนอน รายละเอียดราวบันได 
- แบบขยายรายละเอียดห้องน้ำทุกห้อง พร้อมระบุรายการวัสดุพื้น ผนัง รายการสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องน้ำอย่างละเอียด 
- แบบขยายรายละเอียดประตู หน้าต่าง
- แบบงานฐานราก คาน เสา พื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก 
- แบบขยายงานโครงสร้างหน้าตัดคาน พื้น เสา ฐานราก โครงหลังคา
- แบบผังไฟฟ้า ประปา
- แบบขยายเสา

ฯลฯ


 

ภาพตัวอย่างเอกสารแบบบ้านขนาด A3

Pin It
https://moyvatube.com/
check out the post right here redwap

my site pakistani xxx