• LINE : @banpatan
  • banpatan2006@gmail.com
  • แบบบ้านป่าตาลไทยประยุกต์ " ไมใช่แค่แบบบ้านแต่มันคืองานศิลปะ "

แบบบ้านใต้ถุนสูง

แบบบ้านใต้ถุนสูง 

ในความหมายของแบบบ้านใต้ถุนสูง แท้จริงแล้วก็คืบ้านสองชั้น ประเภทหนึ่ง ซึ่งพื้นที่ชั้นล่างมีลักษณะปล่อยโล่ง ไม่มีการก่อผนังห้อง (ในทางกฏหมายการก่อสร้างอาคารนั้น บ้านใต้ถุนสูง ถูกกำหนดเป็นบ้านสองชั้น  ) สำหรับแบบบ้านใต้ถุนสูงของบ้านป่าตาลนั้นเป็นบ้านลักษณะรูปทรงไทยประยุกต์ซึ่งนอกจากจะมีรูปทรงที่มีเอกลักษณ์และสวยงามแล้ว ยังเป็นบ้านที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่มากด้วยประโยชน์ใช้สอย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของผู้อยู่อาศัย ซึ่งท่านสามารถเข้าดูแบบบ้านใต้ถุนสูง แบบต่างๆได้ตามรายการด้านล่างนี้ครับ

https://moyvatube.com/
check out the post right here redwap

my site pakistani xxx