Home ตัวอย่างเอกสารแบบบ้าน
ตัวอย่างเอกสารแบบบ้าน PDF พิมพ์

ตัวอย่างแบบแปลนบ้่านที่จะจัดส่งให้ท่าน
แบบบ้านของเราที่จะส่งให้่ท่านนั้นเป็นรูปแบบเอกสาร A3 จำนวน 30-40 แผ่นแล้วแต่แบบ ซึ่งท่านสามารถนำไปประกอบการยื่นกู้เงินจากธนาคารได้
โดยแบบบ้านทุกแบบถูกออกแบบตามหลักวิศวกรรม และผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรก่อนการนำจำหน่ายแล้วทุกแบบ

รายละเอียดเอกสารที่ท่านจะได้รับจากเรา

แบบบ้านฉบับสมบูรณ์พร้อมสร้าง(เอกสาร A3 จำนวน 30-40 แผ่น) ประกอบไปด้วย
- รายการสารบัญแบบ รายการวัสดุพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน
- แบบผังบริเวณ แสดงการระบายน้ำออกนอกอาคาร
- แบบแปลนบ้านทุกชั้น แสดงรายละเอียดขนาดกว้างยาวของแต่ละห้องอย่างละเอียด พร้อมระบุรายการวัสดุที่ใช้
- แบบรูปด้านตัวบ้านทั้ง 4 ด้าน
- แบบรูปตัดแสดงรายละเอียดความสูงของตัวบ้าน รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดโครงหลังคา
- แบบขยายรายละเอียดบันได ระบุวัสดุที่ใช้ทำพื้น ขนาดลูกตั้ง ลูกนอน รายละเอียดราวบันได
- แบบขยายรายละเอียดห้องน้ำทุกห้อง พร้อมระบุรายการวัสดุพื้น ผนัง รายการสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องน้ำอย่างละเอียด
- แบบขยายรายละเอียดประตู หน้าต่าง
- แบบงานฐานราก คาน เสา พื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก
- แบบขยายงานโครงสร้างหน้าตัดคาน พื้น เสา ฐานราก โครงหลังคา
- แบบผังไฟฟ้า ประปา
- แบบขยายเสา

ปล. แบบบ้านของเราถึงแม้จะราคาประหยัดบางท่านคิดว่าเป็นแบบบ้านไม่มีคุณภาพแต่ที่จริงแล้วมีคนที่นำแบบบ้านของเราไปสร้างจริงแล้วมากมายท่านสามารถดูตัวอย่างการสร้างจริงที่นี่ครับ ---> ตัวอย่างการก่อสร้างจริง


ตัวอย่างปกเอกสารแบบบ้านขนาด A3 ระบุชื่อแบบบ้านและรหัสขงบ้านป่าตาล

 

 

แบบแปลนบ้านชั้นเดียว
ตัวอย่างแบบบ้านรายละเอียดด้านหน้าตัวบ้านบอกช่วงความกว้างของตัวบ้าน
ซึ่งการเขียนแบบทรงไทยประยุกต์ของเรานั้นค่อนข้างต้องอาศัยความละเอียดมากกว่าแบบบ้านทั่วไป

แบบบแปลนบ้าน
ตัวอย่างแบบบ้านในส่วนด้านของของตัวบ้านซึ่งค่อนข้างเขียนได้ยากกว่าแบบบ้านทั่วไปเนื่องจากมีรายละเอียดที่ซับซ้อนและต้องอาศํยความมีศิลปของตัวผู้เขียนร่วมด้วย

 


ตัวอย่างรายละเอียดส่วนแปลนโครงสร้างของแบบบ้านอย่างละเอียด

แบบแปลนบ้านชั้นเดียว
ตัวอย่างแบบแปลนบ้านในหน้ารายละเอียดส่วนาสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่เว้นแม้กระทั่งส่วนเสาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางบ้านป่าตาลของเรา

พิมพ์เขียวแบบบ้าน
ตัวอย่างแบบโครงสร้างบันไดและเสาซึ่งระบุอย่างชัดเจน
 

Select Language

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

รายละเอียดแบบบ้านทั้งหมด

แบบบ้านสไตล์อื่นๆ

แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านอิงลิชคันทรี่

แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านป่าตาล


          เพิ่มเพื่อน

     Line id : @banpatan

(ใส่ตัว @ หน้า banpatan ด้วย)

เรื่องใหม่ล่าสุดบริษ้ทบ้านป่าตาลจำกัด (Banpatan Co.,Ltd.)
90/2 ม.4 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Email : banpatan2006@gmail.com  Line id: @banpatan