Home
แบบบ้าน พร้อมรายการวัสดุเพียง 5,000 บาท สร้างจริงแล้วทั่วประเทศ
ความสำคัญและรูปทรงหลังคาบ้าน PDF พิมพ์

เรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของหลังคาบ้านและประเภทของหลังคาบ้าน
               บ้านเรือนไทยในสมัยโบราณ มีวิวัฒนาการของการใช้วัสดุที่นำมาสร้างหลังคาบ้าน เริ่มต้นกันตั้งแต่วัสดุธรรมชาติที่หาได้รอบๆตัวเช่นใบไม้ต่างๆ อาทิ หญ้าคา ใบตองตึง  โดยนำมาจัดเรียงและมัดรวมกันเป็นผืนที่เรียกว่า ตับ โดย การนำหญ้าคามาใช้นี่เอง จึงเป็นต้นกำเนิดคำเรียก “หลังคา”  และวิวัฒนาการมาเป็นวัสดุที่มีความแข็งเช่น ไม้ เครื่องปั้นดินเผา ซีเมนต์ เป็นต้น  (สมัยโบราณมีการนำเอาดินเหนียวมารีดเป็นแผ่นบางๆและนำไปเผาเกิดเป็นแผ่นดินเผาที่สามารถนำไปเป็นวัสดุมุงหลังคาได้ ในภาคเหนือเรียกว่าดินขอ เนื่องจากส่วนปลายจะพับเป็นรูปขอเกี่ยว 90 องศา เพื่อให้เกี่ยวกับแปหลังคาบ้านได้   ซึ่งดินเผาจะดูดซึมน้ำได้เป็นอย่างดีทำให้เกิดความเย็นกับตัวบ้าน แต่ความชื้นก็อาจจะทำให้อายุการใช้งานของแผ่นดินเผาลดน้อยลง  สมัยโบราณจึงต้องมีการปูทับหลายๆชั้นเพื่อป้องกันความเสียหาย  และหลังคาก็ได้วิวัฒนาการมาสู่ปัจจุบันซึ่งมีการพัฒนาด้านความคงทนมากขึ้น เช่นหลังคาซีเมนต์ หลังคาใยหิน หลังคาสังกะสี เป็นต้น
“หลังคา” จึงเป็นส่วนประกอบหนึ่งของอาคารที่มีความสำคัญมาก ทั้งในเรื่องของการป้องกันความร้อน ฝน ลม และความหนาวเย็น รวมทั้งยังเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้อาคารได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นในปัจจุบันโครงสร้างและวัสดุที่นำมาทำเป็นหลังคามักจะให้ความสำคัญในเรื่องของความคงทนถาวร  ทนทานต่อสภาพอากาศภายนอก และเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี เพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน
สำหรับรูปแบบของหลังคาที่นิยมออกแบบสำหรับบ้านในปัจจุบัน ได้แก่ หลังคาเพิงหมาแหงน หลังคาจั่ว  หลังคาปั้นหยา หลังคาพื้นคอนกรีตเรียบ รวมถึงหลังคาในรูปแบบอิสระ เป็นต้น การพิจารณาว่าจะเลือกใช้หลังคาแบบใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง รวมทั้งรูปแบบของอาคารด้วยเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม...
 
แบบบ้านรีสอร์ทชั้นเดียวทรงไทยประยุกต์ ยกพื้นสูง BP10 PDF พิมพ์

แบบบ้านชั้นเดียวรีสอร์ทยกพื้น ทรงไทยประยุกต์(BP10)


แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียวรีสอร์ท BP10 เป็นแบบบ้านที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ชื่นชอบบ้านสไตล์รีสอร์ท มีความชื่นชอบ
การจัดสวนปลูกต้นไม้ และชอบบรรยากาศธรรมชาติรอบๆตัวบ้าน จึงออกแบบให้มีระเบียงขนาดใหญ่ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
เพื่อนั่งเล่น หรือทำกิจกรรมนอกตัวบ้าน  โดยแบบ้านรีสอร์ทBP10 เป็นบ้าน 3 ห้อนนอน 3 ห้องน้ำ ห้องโถงรับแขกในขนาดที่
พอเหมาะไ่ม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปสำหรับครอบครัวขนาดปานกลาง รวมทั้งยังออกแบบให้มีบานหน้าต่างขนาดใหญ่เพื่อการ
ไหลเวียนอากาศภายในบ้านได้อย่างดี นอกจากนั้นยังสามารถต่อเติมขยานเ็ป็นบ้าน 4 ห้องนอนในอนาคตได้อย่าง
ง่ายดายอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง ทรงไทยประยุกต์ กันน้ำท่วมถึง BP09 PDF พิมพ์

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นไทยประยุกต์ BP09


แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้น
แบบบ้านชั้นเดียวเล่นระดับทรงไทยประยุกต์ BP09
แบบบ้านป่าตาล BP09 แบบบ้านยกสูงเล่นระดับ 2 ระดับความสูงทั้ง 1.5 เมตรและ 3 เมตร เป็นบ้านขนาดใหญ่ จำนวน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีส่วนใต้ถุนเพื่อนั่งพักผ่อนหรือใช้จอดรถได้ 2 คัน เป็นแบบบ้านที่เน้นความสวยงามในรูปทรงที่ไม่โดดเด่น และเน้นพื้นที่ใช่สอยเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...
 
แบบบ้านทรงไทยภูมิปัญญาไทยที่ควรอยู่คู่สังคมไทย PDF พิมพ์ในปี 2554 ที่ผ่านมา
บ้านเมืองไทยเราก็ต้องเผชิญกับวิกฤติการครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายๆสิบปีเลยก็ว่าได้นั้นคือปัญหาน้ำท่วม เกือบค่อนประเทศนั่นเองครับ หลายๆคนไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต ก็ต้องมาพบมาเจอและเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดของใครหลายๆคน  ทำให้ผู้คนหลายล้านชีวิตขาดเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย  ซึ่งเป็นปัจจัย 4 ที่เราทุกคนรู้จักดีและไม่ค่อยจะนึกย้อนถึงหลักสัจธรรมนี้สักเท่าไหร่
              แต่เมื่อเจอปัญหาขึ้นกับตัวเองจึงได้รู้ว่า มันเป็นจริงทีเดียวกับหลักคำสอนของพุทธศาสนาที่ว่า มนุษย์ต้องการปัจจัย 4 หาใช่ เป็น รถยนต์ราคาแพง โทรศัพท์รุ่นใหม่ หรือเครื่องสำอางต่างประเทศ เพราะในยามที่บ้านคุณโดนน้ำท่วม ออกจากบ้านไม่ได้ ทั้งบ้านไม่มีน้ำดื่มกิน และกำลังจะสิ้นลมลงไปในวันนั้น เพราะขาดน้ำ แต่บังเอิญมีคนพายเรือมาเจอแล้ว ขอแลกน้ำ 1 ขวด กับสร้อยทองคำที่แขวนคอคุณอยู่ คุณคิดว่า วินาทีนั้นคุณจะยอมแลกกับเขาไหม  อันนี้เรียกว่าสัจธรรมจริงๆครับ
             คนเราจะคิดได้ก็ต่อเมื่อเจอกับตัวเองจริงๆ ดังนั้นน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาก็ได้สร้างอะไรดีๆในใจคนเรามากมายเหมือนกัน  รวมถึงสร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  รวมถึงเรื่องของการออกแบบที่อยู่อาศัยที่จำเป็นต้องประยุกต์แนวคิดใหม่ โดยนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นปัจจัยในการออกแบบ  ซึ่งจะแตกต่างจากสมัย 2- 3 ปีที่ผ่านมาที่ ยังไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น  และเราเองก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเหตุการณ์ต่างๆที่เลวร้ายนี้จะย้อนกลับมาเมื่อไหร่และจะทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม...
 
แบบบ้านใต้ถุนสูง ยกพื้นสูง ทรงไทยประยุกต์ BP08 PDF พิมพ์

แบบบ้านใต้ถุนสูงไทยประยุกต์ BP08

แบบบ้านใต้ถุนสูง

แบบบ้านใต้ถุนสูงไทยประยุกต์ BP08
แบบบ้านป่าตาล BP08 แบบบ้านยกใต้ถุนสูง ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำเน้นเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ถูกสืบทอดมาสู่ปัจจุบัน ด้วยการยกตัวบ้านสูงเพื่อให้มีพื้นที่ใต้ถุนใช้ในการนั่งพักผ่อน รับแขก และทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัว การยกใต้ถุนช่วยให้ลมพัดผ่านช่วยความเย็น ป้องกันความชื่นลดปัญหาปลวก ป้องกันน้ำท่วม และท่านสามารถต่อเติมพื้นที่ใต้ถุนเป็นห้องต่างๆในอนาคตได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วย   

อ่านเพิ่มเติม...
 
แบบบ้านของเรา PDF พิมพ์

"บ้านป่าตาลไม่ใช่แค่แบบบ้านแต่มันคืองานศิลปะ"


ความเป็นมาของบ้านป่าตาลแบบบ้านทรงไทยประยุกต์

แบบบ้าน บ้านเป็นปัจจัย 4 ที่สำคัญของมนุษย์ เป็นศูนย์รวมของสถาบันครอบครัว เป็นที่ซึ่งครอบครัวใช้ในการอยู่อาศัย พักผ่อน พูดคุย ดังนั้นบ้านจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตอันหนึ่งทีเดียวครับแต่กว่าที่เราจะได้บ้านสักหลังนึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ มีขั้นตอนการสร้างบ้านที่ต้องศึกษามีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างมากมาย โดยเฉพาะงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะมากำหนดรูปแบบของบ้าน เพราะบ้านเป็นทรัพย์สมบัติที่มีมูลค่าสูงไม่ได้มีราคาหลักร้อยหลักบาท แต่มีราคาหลักล้านเลยทีเดียว ดังนั้น การสร้างบ้านแต่ละหลังต้องเริ่มต้นศึกษาข้อมูลกันอย่างมากเลยทีเดียวครับ โดยเฉพาะเรื่องแบบบ้าน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นก่อนการสร้างบ้าน

โดยปกติการจะได้มาซึ่งแบบบ้านก็ต้องมีการจ้างสถาปนิคในการออกแบบซึ่งโดยปกติราคาค่าออกแบบนั้นจะคิดกันตามเปอร์เซ็นต์ของบ้าน  หากเป็นมนุษย์เงินเดือนโดยทั่วไปนั้นอาจจะถือว่าแพงพอสมควร ดังนั้นการเลือกวิธีซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับมนุษย์เงินเดือนที่ยังไม่มีต้นทุนมากพอ แต่้บ้านสำเร็จรูปราคาถูกมักจะขาดความสวยงามและไม่มีคุณภาพ หรือแบบบ้านที่มีความสวยงามมักมีราคาสูงถึงระดับหมื่นกันเลยทีเดียว

อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123456ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 5 จาก 6

Select Language

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

รายละเอียดแบบบ้านทั้งหมด

แบบบ้านสไตล์อื่นๆ

แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านอิงลิชคันทรี่

แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านป่าตาล


          เพิ่มเพื่อน

     Line id : @banpatan

(ใส่ตัว @ หน้า banpatan ด้วย)

เรื่องใหม่ล่าสุดบริษ้ทบ้านป่าตาลจำกัด (Banpatan Co.,Ltd.)
90/2 ม.4 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Email : banpatan2006@gmail.com  Line id: @banpatan