แผนที่ปลูกสร้างบ้านป่าตาล ทั่วประเทศ(เฉพาะที่ส่งข้อมูลเข้ามา) ครับ
ท่านสามารถ เลื่อนดูแผนที่ ปรับระยะแผนที่ และกดที่หมุดเพื่อดูรูปของบ้านในตำแหน่งนั้นได้ ซึ่งแบบบ้านแต่ละรหัสถูกแบ่งตามสีของหมุดครับ
(หมายเหตุ : พิกัดที่ปักหมุดมิใช่ตำแหน่งที่ตั้งของบ้านนั้นจริงๆ เป็นแต่เพียงตำแหน่งเพื่อให้แสดงว่าบ้านอยู่ในจังหวัดนั้นๆ เท่านั้น)


สำหรับท่านที่กำลังปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านรหัสใดๆก็ตาม สามารถส่งภาพเข้ามา
ร่วมเป็นครอบครัวบ้านป่าตาลได้ที่ banpatan2006@gmail.com หรือ ทาง http://www.facebook.com/banpatan2006 ครับ