ตัวอย่างเอกสารแบบบ้าน

ตัวอย่างเอกสารแบบบ้านป่าตาลที่จะได้รับ

แบบแปลนบ้่านที่จะจัดส่งให้ท่านจะเป็นเอกสารขนาด A3  40-50  แผ่นแล้วแต่แบบ ซึ่งท่านสามารถนำไปประกอบการยื่นกู้เงินจากธนาคารได้

โดยแบบบ้านทุกแบบถูกออกแบบตามหลักวิศวกรรม และผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรก่อนการนำจำหน่ายแล้วทุกแบบ


รายละเอียดเอกสารที่ท่านจะได้รับจากเรา

แบบบ้านฉบับสมบูรณ์พร้อมสร้าง(เอกสาร A3 จำนวน 40-50 แผ่น) ประกอบไปด้วย
- รายการสารบัญแบบ รายการวัสดุพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน 
- แบบผังบริเวณ แสดงการระบายน้ำออกนอกอาคาร 
- แบบแปลนบ้านทุกชั้น แสดงรายละเอียดขนาดกว้างยาวของแต่ละห้องอย่างละเอียด พร้อมระบุรายการวัสดุที่ใช้ 
- แบบรูปด้านตัวบ้านทั้ง 4 ด้าน 
- แบบรูปตัดแสดงรายละเอียดความสูงของตัวบ้าน รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดโครงหลังคา 
- แบบขยายรายละเอียดบันได ระบุวัสดุที่ใช้ทำพื้น ขนาดลูกตั้ง ลูกนอน รายละเอียดราวบันได 
- แบบขยายรายละเอียดห้องน้ำทุกห้อง พร้อมระบุรายการวัสดุพื้น ผนัง รายการสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องน้ำอย่างละเอียด 
- แบบขยายรายละเอียดประตู หน้าต่าง
- แบบงานฐานราก คาน เสา พื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก 
- แบบขยายงานโครงสร้างหน้าตัดคาน พื้น เสา ฐานราก โครงหลังคา
- แบบผังไฟฟ้า ประปา
- แบบขยายเสา

ฯลฯ


 

ภาพตัวอย่างเอกสารแบบบ้านขนาด A3

เพจรีวิวก่อสร้างทั่วประเทศ

แบบบ้านเป็นลิขสิทธิ์บริษัทบ้านป่าตาลจำกัด ห้ามคัดลอดเลียนแบบผลงาน ห้ามนำภาพหรือเนื้อหาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมีความผิดทางกฏหมาย