รีวิวก่อสร้างบ้านชั้นเดียว BP14 มุงด้วยกระเบื้องว่าว จ.สุรินทร์

หลังคากระเบืองว่าว

บ้านทรงไทยประยุกต์ สามารถเลือกใช้กระเบื้องมุงหลังคาได้อย่างหลากหลาย กระเบื้องว่าว หรือกระเบื้องปลายแหลม เป็นอีกรูปแบบที่น่าสนใจและเข้ากับรูปแบบบ้านทรงไทยได้เป็นอย่างดีครับ บ้านป่าตาล BP14 ก่อสร้างที่ จ.สุรินทร์ หลังนี้ก่อสร้างมุงกระเบื้องว่าว ในโทนขาว สวยงามมากๆ และท่านที่สนใจเข้าดูรายละเอียดตามลิงก์นะครับ  แบบบ้านชั้นเดียวBP14

หลังคากระเบืองว่าว

หลังคากระเบืองว่าว

แบบบ้านเป็นลิขสิทธิ์บริษัทบ้านป่าตาลจำกัด ห้ามคัดลอดเลียนแบบผลงาน ห้ามนำภาพหรือเนื้อหาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมีความผิดทางกฏหมาย