รีวิวก่อสร้างแบบบ้านชั้นเดียวยกพื้น BP27 จ.ลำพูน

 แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้น

เพิ่งก่อสร้างเสร็จสมบูรณฺ์ไปหมาดๆ BP27 จ.ลำพูน  โดยสำหรับ BP27 หลังนี้นั้นทำออกมาได้อย่างสวยงามลักษณะภายนอกมีการตกแต่งด้วยไม้เทียมกรุเต็มผนังด้านบน ได้บรรยากาศความเป็นไม้ นอกจากนั้นภายในบ้านยังมีการนำไม้มาเป็นส่วนประกอบของส่วนพื้นบ้าน ซึ่งทำให้บ้านหลังนี้ดูอบอุ่นและน่าอยู่อาศัยเป็นอย้่างมาก 

 

แบบบ้านเป็นลิขสิทธิ์บริษัทบ้านป่าตาลจำกัด ห้ามคัดลอดเลียนแบบผลงาน ห้ามนำภาพหรือเนื้อหาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมีความผิดทางกฏหมาย