แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว

แบบก่อสร้างบ้านในลักษณะบ้านชั้นเดียว ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณํจากบ้านป่าตาล ก่อสร้างจริงแล้วทั่วประเทศ จำหน่ายแบบบ้านชั้นเดียวในราคาประหยัด พร้อมรายการวัสดุเพียง 5,500 บาท โดยคุณลักษณะของแบบบ้านชั้นเดียวจากบ้านป่าตาลนั้นเป็นแบบบ้านทรงไทยประยุกต์ที่นอกจากออกแบบในด้านสถาปัตยกรรมไทย ที่มีความสวยงามทางด้านรูปทรงแล้ว แบบบ้านขั้นเดียวของเรายังเป็นแบบบ้านที่มีฟังก์ชั้นการใช้งานที่ครบถ้วนหลากหลาย และคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศของไทยที่มีลักษณะร้อนชื้น ดังนั้นแบบบ้านของทางบ้านป่าตาลจะพยายามสร้างช่องระบายอากาศเพื่อคำนึงถึงการถ่ายเทและพัดผ่านความเย็นจากลมเข้ามายังภายในบ้านโดยมีช่องหน้าต่างที่มีจำนวนและขนาดที่เพียงพอในทุกๆแบบบ้านชั้นเดียวของทางเรา ซึ่งท่านสามารถเลือกแบบบ้านชั้นเดียวที่เหมาะสมกับงบประมาณ และขนาดของครอบครัวได้ในหน้าเว็บนี้ครับ

แบบบ้านชั้นเดียว  

เพจรีวิวก่อสร้างทั่วประเทศ

แบบบ้านเป็นลิขสิทธิ์บริษัทบ้านป่าตาลจำกัด ห้ามคัดลอดเลียนแบบผลงาน ห้ามนำภาพหรือเนื้อหาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมีความผิดทางกฏหมาย