แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น เหมาะสมกับการารปลูกสร้างในลักษณะที่ดินซึ่งค่อนข้างมีขนาดเล็ก แต่ต้องการพื้นที่ใช้สอยในการอยู่อาศัยที่มากขึ้น โดยบ้านสองชั้นนั้นหากมองในทางกายภาพก็จะหมายถึงบ้านที่มีพื้นที่อยู่อาศัยด้านบนและด้านล่างและเชื่อมต่อด้วยบันไดบ้านและพื้นที่ทั้งสองชั้นจะมีอัตราส่วนที่เท่าๆกัน ซึ่งข้อได้เปรียบของบ้านลักษณะนี้ก็จะเหมาะสำหรับเจ้าของบ้านที่มีพื้นที่ดินไม่มาก  นอกจากนั้นจุดเด่นที่ตามมาของการก่อสร้างบ้านสองชั้นนั้นคือพื้นที่อยู่อาศัยชั้นล่างจะค่อนข้างเย็นสบายกว่าชั้นบน อันเนื่องมาจากการที่มีส่วนของชั้นบนเป็นพื้นที่ในการ ป้องกันความร้อน ที่จะลงมาสู่ชั้นล่างนั้นเอง โดยท่านสามารถเข้าดูแบบบ้านสองชั้นในสไตล์ไทยประยุกต์ของบ้านป่าตาลได้ในหน้าเว็บนี้ครับ

แบบบ้านสองชั้น

เพจรีวิวก่อสร้างทั่วประเทศ

แบบบ้านเป็นลิขสิทธิ์บริษัทบ้านป่าตาลจำกัด ห้ามคัดลอดเลียนแบบผลงาน ห้ามนำภาพหรือเนื้อหาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมีความผิดทางกฏหมาย